بارگذاری

سوالات متداول

آژانس مدلینگ کامدین

سوالات متداول

برای تعیین مناسب بودن یا نبودن ، هنرجو می‌بایست در تست های تعیین سطح شرکت کند.

بله ، مدلینگ زمینه های مختلفی دارد و هرکدام از این زمینه ها شرایط خاصی برای فعالیت دارند ، داشتن قد بلند در همه‌ی زمینه ها حائز اهمیت نمی‌باشد .

بله ، تمامی هنرجویان مورد تایید بعد از اتمام دوره ها برای وارد شدن به بازار کار به برند های مطرح معرفی خواهند شد.

بهترین مدل در آژانس مدلینگ کامدین
Call Now Buttonاکنون تماس بگیرید