بارگذاری

مدرک رسمی مدلینگ

آژانس مدلینگ کامدین

مدارک رسمی

صحبت های مختلفی نسبت به مدرک های مدلینگ در ایران وجود دارد از جمله مدرک های بین المللی مدلینگ ، که متاسفانه هیچ کدام از این مدارک اعتباری خاصی نداشته قابل ارائه به هیچ مجموعه و یا بخش های مرتبط کاری نیست. مدرک مربوط به کار مدلینگ تنها در صورتی دارای اعتبار است که از کارگروه مد و استایل جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد .مجموعه کامدین با توجه داشتن جواز های لازم از کارگروه پوشاک و مد و استایل امکان فراهم کردن این مدرک های رسمی را برای هنرجویان برتر خواهد داشت.
آژانس مدلینگ کامدین
Call Now Buttonاکنون تماس بگیرید